Stezkou rodu Rothschildů

Střípky z okolí - řemesla

Nejstarší kovárna na území Polska

Kuźnia Sochów V dávných dobách byla u každé důležitější cesty kovárna, kde bylo možné nechat si okovat koně. Nejstarší objekt tohoto typu v Polsku, který je navíc dosud v provozu, se nachází ve vsi Benkovice (Bieńkowice). Podle legendy kovárnu založil Janek Socha, narozený v roce 1665, který v roce 1683 táhl s armádou Jana III. Sobieského na Vídeň. Nedaleko Benkovic potkal krásnou dívku a slíbil jí, že se s ní ožení, pokud se z vojenského tažení vrátí živ a zdráv. Štěstí mu přálo, polské vojsko zvítězilo a Janek se vrátil ke své milé. V roce 1702 založil v Benkovicích kovárnu, kterou po něm postupně zdědili jeho synové Ondřej, František, Urban, Antonín, Jan a Alois. Dnes kovárnu vede Aloisův syn Jan a vnuk Robert. Potomci rodu Sochů pokračují v kovářské tradici ve staré kovárně, jejíž zděná budova byla postavena v roce 1840 na místě původní dřevěné. Nedaleko ní majitelé založili muzeum kovářství. Toto místo své tajemství. Za pruských časů údajně jeden z majitelů kovárny razil falešné mince, které pak ze strachu z vězení hodil do studně.

Po stopách starých řemesel

Pro krajinu v okolí Ratiboře bylo kdysi typické množství vodních i větrných mlýnů a špýcharů (sýpek). Dodnes se jich několik zachovalo. V obci Bolesław si můžeme prohlédnout staré špýchary a v Tvorkově (Tworków) zděný mlýn s elektrickým pohonem. Mlýn patří rodině Pawliků a najdeme ho na ulici Młyńska u rybníka nedaleko zámku. Byl postaven na místě staršího dřevěného vodního mlýna, o němž se dochovala zmínka již z roku 1703. Majitelé se věnují mlynářskému řemeslu již po deset generací. Probíhají zde ukázky řemesla pro turisty, kteří si mohou prohlédnout také kolo poháněné vodou z rybníka.

Elżbieta Dzikowska odwiedza młyn rodziny Pawlik Elżbieta Dzikowska odwiedza młyn rodziny Pawlik