Stezkou rodu Rothschildů

Střípky z okolí

Dávno tomu

Dávno tomu

Následující článečky mapují dávnou historii místního kraje, do faktů historie také vnášejí příměs mystiky.

Články
Chałupki 19. století

Chałupki 19. století

Chałupki (německy Annaberg) je polská obec nacházející se v Ratibořském okrese ve Slezském vojvodství a ležící u hranic s Českou republikou. Patří k historickému regionu Horního Slezska a tak se jejich historie logicky prolíná s Šilheřovicemi.

Články

Tworków a Eichendorffové

První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1350, kdy se stala majetkem Tvorkovských z Kravař. Pochopitelně se i toto sídlo velmi výrazně zapsalo do historie šlechtických rodů.

Články
Krzyżanowice a Lichnovští

Křižanovice a Lichnovští

Krzyżanowice (německy Kreuzenort) je vesnice v okrese Ratiboř, Slezské vojvodství v Polsku. Toto sídlo je významně spjato s rodem Lichnovských.

Články
Odra

Odra

Odra pramení v Česku a teče přes západní Polsko, dále vytváří severní 187 km dlouhou hranici mezi Polskem a Německem. Odra výrazně ovliňuje život v Horním Slezsku.

Články
Železnice

Železnice

Parní železniční doprava, která se zdárně rozvíjela na Britských ostrovech, ovlivnila výrazně také region Horního Slezska.

Články
Řemesla

Řemesla

Pro krajinu v okolí Ratiboře bylo kdysi typické množství vodních i větrných mlýnů a špýcharů (sýpek). Dodnes se jich několik zachovalo.

Články