Stezkou rodu Rothschildů

Eichendorffové

Jindřich z Eichendorffu, protestantského vyznání, byl zakladatelem slezské větve rodu, původně z Branibor, který se usadil na Krnovsku a později konvertoval ke katolicismu.

Johann Fridrich z Eichendorffu a na Tvorkově koupil roku 1787 od Karla Larische šilheřovický statek. Na místě tvrze, zaniklé po třicetileté válce, postavil zámek v romantickém slohu. Také zde začal s dolováním černého uhlí První půjčky mu byly uděleny roku 1803 na uhelné sloje v Landeku, a to na otevírku dolu ve sloji Natela. Nedlouho na to, v roce 1805, na sloje Filipína, Jan a Klementina na katastru Koblova. Doly nesly název Šilheřovické doly.

Joseph von Eichendorff Johann Friedrich se dětí bohužel nedočkal, protože prvorozená dvojčata brzy po porodu zemřela. Jeho choť Marie Anna, komtesa z Hoverdenu, již další děti neměla a tak ji často navštěvovaly její čtyři neteře, komtesy ze zámku v Hünernu, které v Šilheřovicích nalézaly zábavu nejen v nádherné přírodě a lesích, které zámek obklopovaly, ale také v nedaleké Opavě. Marie Anna si oblíbila zvláště baronesu Luisu, která po smrti své matky opustila domov svých rodičů v Lubovicích, byla tetou vřele přijata a prožila po jejím boku několik šťastných let. Teta na ní pamatovala ve své závěti vysokou částkou.

Johann Fridrich krom stavby zámku položil základ nádhernému zámeckému parku v Šilheřovicích. Eichendorffům patřil rovněž zámek v Kravařích, který přestavěli v duchu vrcholného baroka. Rod proslavil Johannův synovec Joseph von Eichendorff, básník a dramatik německého romantismu, který u nás není příliš znám. Pobýval na zámku v Kravařích a svého oblíbeného strýce v Šilheřovicích navštěvoval. Joseph byl starší bratr výše zmiňované baronesy Luisy. Procházel také okolní krajinu, zhlédl práci v uhelném dole a byl hostem několika šlechtických salonů v Opavě. Jeho tvorba byla ovlivněna romantismem, některé z jeho lyrických básní byly zhudebněny a jsou dodnes na repertoáru renomovaných pěveckých souborů.

Po smrti Johanna Fridricha prošlo vlastnictví dolů a panství komplikovaným vývojem a postupně jej získalo několik majitelů. Poslední od roku 1835 Hubert Stücker z Wayersdorfu.