Stezkou rodu Rothschildů

Stezka po stopách rodu Rothschildů

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000814

Vítejte na webu projektu s názvem "Stezka rodu Rothschildů", který si klade za cíl mapovat vilv tohoto rodu na rozvoj obcí v česko - polském pohraničí. Prostřednictvím tohoto webu vám budou představena poutavá místa, která si zaslouží pozornost z hlediska turistického, i místa, která vám pomohou pochopit kořeny tohoto regionu.
Web se zaměřuje na propagaci kulturních a přírodních turistických atraktivit v obcích Krzyżanowice a Šilheřovice s důrazem na společnou historii povodí Horní Odry. Na společném území obou partnerských obcí se nachází četné atraktivní památky, které spojuje společný jmenovatel, a to jejich společný příběh, který je svázán s příběhem rodiny Rothschildů. Jsou představeny souvislosti mezi jednotlivými památkami, které se nyní nacházejí po obou stranách hranice a přitom nejsou širší veřejnosti dostatečně známé. Četní nadšenci pro zámky či lidé, kteří se zajímají o dávné šlechtické rody, své návštěvy omezují většinou na památky ve vlastní zemi, často totiž nemají tušení o stejně atraktivních objektech, které se nachází o několik kilometrů dále. Cílem webu je stát se rozcestníkem propagace památek propojených s příběhem šlechtického rodu Rothschildů, jako významné rodiny, která byla hybatelem v oblasti rozvoje průmyslu, oblasti budování přírodního bohatství a v oblasti kulturní.

Operační program