Szlakiem rodu Rothschildów

Fragmenty z sąsiedztwa

Dawno temu

Dawno temu

Poniższe rozdziały opisują starożytną historię lokalnego regionu, a fakty historyczne również nadają tajemnicę.

Artykuły
Chałupki z XIX wieku

Chałupki z XIX wieku

Chałupki (niem. Annaberg) to polska gmina położona w powiecie Ratiboř w województwie śląskim, leżąca na granicy z Republiką Czeską. Należy do historycznego regionu Górnego Śląska, więc ich historia logicznie łączy się ze Šilheřovicami.

Artykuły
Tworków i Eichendorffowie

Tworków i Eichendorffowie

Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1350 roku, kiedy stała się własnością Tvorkovské z Kravaře. Oczywiście rezydencja ta była bardzo dobrze zarejestrowana w historii rodzin arystokratycznych.

Artykuły
Krzyżanowice i Lichnowscy

Krzyżanowice i Lichnowscy

Krzyżanowice (niem. Kreuzenort) to wieś położona w województwie śląskim, w powiecie Ratiboř. Ta siedziba jest istotnie związana z rodziną Lichnovów.

Artykuły
Odra

Odra

Źródła Odry w Czechach przepływają przez zachodnią Polskę, tworząc dalej północną granicę długości 187 km między Polską a Niemcami. Odra ma znaczący wpływ na życie na Górnym Śląsku.

Artykuły
Transport szynowy

Kolej

Transport szynowy, który rozwija się pomyślnie na Wyspach Brytyjskich, dotknął również region Górnego Śląska.

Artykuły
Rzemiosło

Rzemiosło

W krajobrazie wokół Ratiboru znajdowała się niegdyś typowa ilość wody i wiatraków oraz spichlerzy (spichlerze). Do tej pory kilka przetrwało.

Artykuły